B-UNIPACK

Hlavním předmětem podnikání společnosti je úprava, zpracování a balení masných výrobků a sýrů.

Podnikatelský záměr na začátku devadesátých let byl postaven na správném předpokladu, že prodej potravin v komoditě masných výrobků a sýrů se bude vyvíjet směrem, který byl ve vyspělých zemích již tehdy běžný, tj. že musí dojít ke zvýšení kulturnosti a racionalizaci prodeje od tehdy výhradně pultového prodeje k prodeji balených a též porcovaných výrobků. Kromě zvýšení kulturnosti a ekonomičnosti prodeje představoval tento způsob procování a balení zboží výrazné zlepšení hygieny prodeje, dále zvýšení trvanlivosti zboží a nezanedbatelnou možnost optického výběru a kontroly zboží ze strany zákazníka. Tento, dnes zcela běžný a v maloobchodě neodmyslitelný způsob prodeje tohoto sortimentu, akcelerovaný v průběhu dalších roků nástupem a rozvojem supermarketů a obchodních řetězců, potvrdil správnost naší tehdejší volby a zejména znamenal, že naše firma zachytila tento trend v úplném počátku.


b-unipack01       b-unipack02

 

Výroba je prováděna ve vlastní provozovně, kterou si firma postavila v roce 1991 v Rosicích u Brna. Činnost je prováděna jako specializovaná balírna s nákupem suroviny výběrového a standardního charakteru od prvovýrobců. Masné výrobky a sýry jsou baleny jak vakuově, tak především do ochranné atmosféry. V současné době je zpracováno do balení 61 druhů výrobků. Tento sortiment je balen výhradně v malospotřebitelském balení v provedení:

-kusové masné výrobky              10 druhů

-plátkované masné výrobky        45 druhů

-plátkované tvrdé sýry                   6 druhů


Kromě toho se společnost zabývá plátkováním a balením z dodaných surovin pro třetí subjekty, pro výrobce bez vlastní balící technologie.

Odbytově je produkce firmy uplatněna celorepublikově se zaměřením na velké zahraniční obchodní řetězce, zabývající se širokosortimentním prodejem potravinářského zboží. Vedle orientace na tyto odběratele je žádoucí pro společnost odbyt v menších nebo jednotlivých prodejních subjektech, který je zajišťován celoplošně v celé republice formou ambulantního prodeje.

Balicí činnost je zcela rozhodující výrobní činností společnosti. Okrajově firma realizuje velkoobchodní činnost k využití svých nákupních a logistických kapacit.

Společnost v roce 2004 změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost.

 

MILPACK s.r.o.

Sídlo firmy:
Reinerova 1657/23
163 00 Praha 6 Řepy

Výrobna:
Litostrovská 808
665 01  Rosice

tel. +420 724 259 301
tel. +420 530 334 051

info@mil-pack.cz


 mapa

Společnost  B - UNIPACK, a.s. byla založena v roce 1991. Na konci tohoto roku zahájila výstavbu moderního potravinářského provozu specializovaného na úpravu a balení masných výrobků. Po dokončení stavby výrobní haly zahájila v únoru 1992 vlastní činnost.

Balené uzeniny
a sýry